Електронний каталог

          Анісімова, Н. П.
    "... Історія – вмочення корогов у кров посполитих": художня трансформація історіософських мотивів у ліриці Тараса Федюка [Текст] / Н. П. Анісімова
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 9–17. – Бібліогр. в кінці ст.

   Розглянуто історіософські мотиви лірики представника поетичного покоління 80-х років ХХ століття Т. Федюка. Проаналіховано мотив виборення свободи колоніальним народом у межах метрополії. Висвітлено ідейно-художнє навантаження образів-символів: степ, золото інків та ін.


ББК 83.3(4Укр)-8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'