Електронний каталог

          Баган, О. Р.
    Роль Павла Тичини у творенні естетичної парадигми соцреалізму. (До проблеми: "Митець і тоталітаризм") [Текст] / О. Р. Баган
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 17–23. – Бібліогр. в кінці ст.

   Аналізується лірика П. Тичини 1918–1921 рр., в якій відображена тенденція автора до соцреалізму. Ставиться акцент на ліво-раціоналістичних основах його світогляду, які зумовили швидку переорієнтацію поета на большевицькі ідеологеми в літературі. Досліджуються філософські й інтелектуальні джерела соцреалізму як теорії. Доводиться, що у збірці "В космічному оркестрі" (1921) П. Тичина, відійшовши від естетики символізму та високих ідей модернізму, перейнявши стилістику і форми мислення авангарду, повноцінно утвердив парадигму основних засад соцреалізму.


ББК 83.3(4Укр)6-8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'