Електронний каталог

          Бондарєва, Т. П.
    Оповідання "Легенда" Миколи Хвильового: жанрова фальсифікація в парадигмі інтертекстуальності [Текст] / Т. П. Бондарєва
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 30–33. – Бібліогр. в кінці ст.

   Аналіз малої художньої прози М. Хвильового, яка увійшла до збірки "Сині етюди", а саме оповідання "Легенда". Застосовується інтертекстуальний аналіз, запропонований М. Ріффатером, Н. Фатєєвою тощо. У статті обгрунтовується наявність субконцепта "фальсифікація" як основного жанро- та сюжетоутворюючого елемента. Розглянуто твори М. Хвильового в контексті епохи тоталітаризму, доведено потребу у подальшому дослідженні творчого доробку цього автора.


ББК 83.3(4Укр)-8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'