Електронний каталог

          Букіна, Н. В.
    Готична інакшість у романі Галини Пагутяк "Сни Юлії і Германа" [Текст] / Н. В. Букіна
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 33–39. – Бібліогр. в кінці ст.

   Досліджено специфічні риси художнього стилю Галини пагутяк, що формують готичний ракурс роману "Сни Юлії і Германа". Водночас, розглядаються метафізичні, психологічні та культурологічні аспекти "готики", що дозволяють відстежити характер її трансформації в часі та зв'язок з постмодерном. Дзеркально відображаючи людину та Світ, "готична" інакшість стає перспективним ресурсом для усвідомлення помилок людства.


ББК 83.3(4Укр)-8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.



Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0





Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'