Електронний каталог

          Василишин, О. В.
    Борис Харчук в умовах тоталітарного режиму [Текст] / О. В. Василишин
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 39–44. – Бібліогр. в кінці ст.

   Розглянуто вплив тоталітарного режиму на творчість Бориса Харчука. акцент зроблено на гострих життєвих та творчих перипетіях цього видатного українського прозаїка.


ББК 83.3(4Укр)-8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'