Електронний каталог

          Венгринюк, Х. Ю.
    Віра як "інакший світ" Наталени Королевої в умовах заблокованої культури [Текст] / Х. Ю. Венгринюк
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 44–47. – Бібліогр. в кінці ст.

   У науковій статті "Віра як "інакший світ" Наталени Королевої в умовах заблокованої культури" демонструємо маргінальні категорії сну, смерті, перебування в еміграції та в стані молитви. У збірці оповідань "Інакший світ" авторка надає особливої уваги позамежовим станам, які змінюють світосприйняття людини.


ББК 83.3(4Укр)-8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'