Електронний каталог

          Вівчарик, Н. М.
    Жанрові особливості великої прози Григора Лужницького [Текст] / Н. М. Вівчарик
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 47–52. – Бібліогр. в кінці ст.

   Проаналізовано історичні детективні повісті Григора Лужницького "Багряний хрест", "Срібний череп", "Чорна ігуменя", поетика та ідейно-тематична наповненість яких зумовлена світоглядними настановами автора, який належав до львівського літературного угруповання "Логос". Простежено вплив В'ячеслава Липинського на ідейно-філософську концепцію повістей письменника. Досліджено функціонування детективного жанру в творчості "логосівця". Автор відмовився від "загальноприйнятого" підходу до історії, прилучився до творення національного міфу. Категорії релігійності, історизму, патріотизму постають як нероздільні. Письменник витворив ідеал активно-творчого героя, який на противагу стихійній пропонує ділову концепцію побудовт держави.


ББК 83.3(4Укр)-8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'