Електронний каталог

          Должанська, Ю. В.
    Літературна ситуація в Україні 1940–1980-х років: стратегія зображення Другої світової війни [Текст] / Ю. В. Должанська
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 55–59. – Бібліогр. в кінці ст.

   Досліджується стратегія художньої інтерпретації теми Другої світової війни та закономірності розвитку української літератури 1940–80-х років. На прикладах поетичних та прозових творів цього періоду аналізується соцреалістична специфіка подачі матеріалу крізь призму мотивів героїзму, самопожертви, демонізації образу ворога і возвеличення радянського солдата, віри в перемогу. Акцентується увага на неможливості правдивого і всеохопного зображення воєнних подій в тих підцензурних умовах, в яких перебували українські письменники радянського періоду.


ББК 83.3(4Укр)-3

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'