Електронний каталог

          Донченко, Л. О.
    Духовне протистояння тоталітарній системі у літературно-естетичному дискурсі Валерія Шевчука [Текст] / Л. О. Донченко
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 60–64. – Бібліогр. в кінці ст.

   Проаналізовано роман Валерія Шевчука "Юнаки з вогненної печі" та автобіографічну повість-есе "На березі часу. Мій Київ. Входини". У компаративістичному аспекті висвітленоантитоталітарне спрямування текстів; простежено формування естетичної настанови автора на західноєвропейське модерне мистецтво; проведено типологічні моделі між психологічними константами автора та "фантазійних" персонажів-шістдесятників. Доведено національний пафос обох творів.


ББК 83.3(4Укр)-8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'