Електронний каталог

          Дубровський, Р. О.
    У двох світах: громадянська лірика Галини Гордасевич періоду "застою" [Текст] / Р. О. Дубровський
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 65–70. – Бібліогр. в кінці ст.

   Розглядаються змістові та стилістичні особливості неопублікованих поезій Галини Гордасевич, написаних у період "застою". Також здійснено їх зіставлення із віршами, які були видані поетесою у цей період.


ББК 83.3(4Укр)-8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'