Електронний каталог

          Дядченко, Л.
    Міфопоетичний образ будинку в текстах "київського періоду" Тараса Федюка [Текст] / Людмила Дядченко
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 70–74. – Бібліогр. в кінці ст.

   Розглядається міфопоетичний образ будинку в поезії "київського періоду" Тараса Федюка. Основною метою роботи є аналіз авторських варіантів будинку в міфопоетичному просторі. Окремий акцент робиться на з'ясуванні особливостей антидому. У результаті зроблено висновок, що домом для ліричного суб'єкта є дорога.


ББК 83.3(4Укр)-8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'