Електронний каталог

          Жигун, С. В.
    Спроба реконструкції задуму новели Григорія Косинки "Серце" [Текст] / С. В. Жигун
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 74–78. – Бібліогр. в кінці ст.

   На підставі спогадів сучасників Г. Косинки можна стверджувати, що новела "Серце" зазанала суттєвих змін. Аналіз топосу кордону в канонічному тексті порівнюється з повідомленнями, які лишили слухачі первинного тексту. Встановлено, що за задумом, кордон розділяв єдину націю, тоді як у відредагованому варіанті він розмежовує соціалістичний світ від капіталістичного. Внесені правки пояснюються конфліктом, який виник між КП(б)У і КПЗУ і суперечать творчій волі автора. Одночасно внесені зміни викликали зрушення і в художній системі, що стала тяжіть до пролетарського реалізму.


ББК 83.3(4Укр)-8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'