Електронний каталог

          Журавльова, С. С.
    Українська панегірична поезія доби Бароко в умовах російського колоніалізму [Текст] / С. С. Журавльова
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 78–81. – Бібліогр. в кінці ст.

   Панегірична поезія другої половини ХVІІ –ХVІІІ ст. поряд із національними політичними діячами і церковними ієрархами розпочинає уславлення представників царського дому Романових, що зумовлюється зміною політичних пріоритетів України. Після поразки Івана Мазепи безпосереднім об'єктом поетів-панегіристів стають російські можновладці та представники промосковськи налаштованої української еліти. Панегірики поступово набувають виключно сервілістичного характеру і часто пишуться з практичною метою.


ББК 83.3(4Укр)-022

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'