Електронний каталог

          Зінченко, Н. І.
    Погляди І. Нечуя-Левицького на національну справу в умовах цензурного режиму 60–70-х років ХІХ століття [Текст] / Н. І. Зінченко
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 86–90. – Бібліогр. в кінці ст.

   Йдеться про світогляд І. С. Нечуя-Левицького, про причини звернення до нової для української літератури 60–70-х роках ХІХ століття теми інтелігенції, яку письменник розробляв паралельно з селянською. Наголошується на тому, що проблема національних відносин у тогочасному суспільстві стала виявом органічної потреби письменника реалізувати в художній формі своє розуміння ролі інтелігенції в національному визвольному русі. Основний акцент зроблено на цензурних утисках ідеологічних творів "Хмари", "Над Чорним морем", в яких порушується тема інтелігенції.


ББК 83.3(4Укр)-8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'