Електронний каталог

          Кіраль, С. С.
    Роман Р. Андріяшика "Люди зі страху" у дзеркалі доби та архівних знахідок [Текст] / С. С. Кіраль
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 91–97. – Бібліогр. в кінці ст.

   На підставі архівних матеріалів, спогадів сучасників Р. Андріяшика, ьйого щоденників, листів та листів до нього, тогочасної критики зроблено спробу виявити причини запізнілого "офіційного" державного визнання "неринкового" прозаїка та "комерційної" непопулярності письменника серед широкого загалу, зокрема на прикладі історії публікації роману "Люди зі страху".


ББК 83.3(4Укр)-8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'