Електронний каталог

          Клімачова, В. А.
    Діяльність Клима Поліщука як письменника в умовах розгортання тоталітаризму [Текст] / В. А. Клімачова
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 97–101. – Бібліогр. в кінці ст.

   Розглядаються суспільно-політичні, соціальні умови періоду 20-х років ХХ століття, аналізується діяльність українського письменника Клима Поліщука в умовах розгортання тоталітаризму. До уваги взято твори письменника про Першу світову війну та період Визвольних змагань.


ББК 83.3(4Укр)-8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 2

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'