Електронний каталог

          Король, Л. П.
    Проблеми інтерпретацій й інтертекстуального прочитання прози В. Чемериса [Текст] / Л. П. Король
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 101–108. – Бібліогр. в кінці ст.

   Розглядаються проблеми інтерпретації в аспекті інтертекстуального прочитання історичної прози В. Чемериса. Проаналізовано різновиди аналізу літературного твору та сутність поняття "інтерпретація". На матеріалі історичної прози В. Чемериса виявлено інтертекстуальні конструкції, означено їхні функції та семантичну роль у структурі твору.


ББК 83.3(4Укр)-8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'