Електронний каталог

          Крупка, М. А.
    Художні візії тоталітарного минулого у повісті Євгенії Кононенко "Ностальгія" [Текст] / М. А. Крупка
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 108–112. – Бібліогр. в кінці ст.

   Розглядаються текстуальні механізми осмислення тоталітарних травм Євгенією Кононенко. Зокрема, наголошується, що у повісті "Ностальгія" здійснюється процес інтелектуальної реконструкції радянської доби у жанрових канонах ретро-детективу, що дозволяє детально окреслити соціально-політичні реалії минулого, адже розслідування проводиться шляхом аналізу попередньої епохи, бо злочин виявляється глибоко закорінений у тоталітарній ідеології. Стверджується думка про те, що родинна історія постає віддзеркаленням травмованого суспільства, йдеться, насамперед, про світоглядний розрив між поколіннями. Авторка приходить до висновку, що у повісті наскрізно звучить тема тяжіння минулого над сучасним у розрізі символічного існування радянського в свідомості українців.


ББК 83.3(4Укр)-8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'