Електронний каталог

          Кудряшова, О. В.
    Ідеї кордоцентризму в збірці А. Дністрового "На смерть Кліо" [Текст] / О. В. Кудряшова
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 117–121. – Бібліогр. в кінці ст.

   Автор аналізує збірку Анатолія Дністрового "На смерть" (1999) крізь призму кордоцентризму. Системно підійшовши до особливостей феномена "серце", що складає поняття "кордоцентризм", виділивши відповідні риси, які органічно пов'язані з характером громадянської позиції поета, йогго художнє бачення дійсності та історичної перспективи, визначено сутнісні характеристики особистості та виділено найбільш застосовані, такі як пам'ять, воля, совість.


ББК 83.3(4Укр)-8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'