Електронний каталог

          Лановик, М.
    Митець в умовах тоталітарної системи (інкрустації на матеріалі творів Ігоря Калинця) [Текст] / Мар'яна Лановик
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 122–129. – Бібліогр. в кінці ст.

   Порушено проблему протистояння митця і тоталітарної системи, мистецтва в умовах цензури, переслідування, арешту і заслання в поетичній творчості Ігоря Калинця. Боротьбу людин6и і влади представлено в загальнолюдських вимірах боротьби Добра і Зла, Правди і Обману крізь призму проблеми вибору у житті і творчості. За допомогою аналізу системи образів-символів окреслено авторське розуміння влади слова і мовчазного бунту як непокори, концепти вірності і зради, а також Віри, Надії, Любові як основних хритиянських цінностей. Постать творчої людини в образах галереї українських митців різних епох проектується на ідеї незнищенності національної культури, збереженнянаціональної пам'яті, зв'язку поколінь, єдності минулого, сучасного і майбутнього.


ББК 83.3(4Укр)-8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'