Електронний каталог

          Москович, Ю. В.
    Українська література Донеччини: радянський вимір [Текст] / Ю. В. Москович
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 129–135. – Бібліогр. в кінці ст.

   З'ясовано історико-культурні передумови розвитку української літератури Донеччини 20–80-х рр. ХХ ст., висвітлено особливості функціонування літературного процесу шахтарського регіону в добу тоталітаризму, простежені основні концепти ідейно-тематичної спрямованостітворів, амбівалентність естетичних поглядів митців, що формувалися як під впливом національних ідеалів, так і ідеологічних постулатів. У результаті дослідження доведено, що донецькі автори жили загальнонаціональними проблемами з деякою орієнтацією на специфіку регіону, що обумовило наявність у місцевій періодиці комуністичних гасел і тяжіння до національних мотивів в окремих збірках письменників. Результати цієї роботи подають сучасну оцінку історико-культурному розвитку шахтарського регіону в умовах тоталітаризму, відкривають нові факти літературної біографії країни, спростовують попередні твердження радянських критиків щодо партійності української літератури Донеччини.


ББК 83.3(4Укр)

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'