Електронний каталог

          Музика, Т. Є.
    Психологізм художнього зображення представників тотальної влади у романі Василя Барки "Жовтий князь" [Текст] / Т. Є. Музика
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 135–141. – Бібліогр. в кінці ст.

   Проаналізовано особливості психологічного зображення представників тоталітарного режиму у ІІ томі роману Василя Барки "Жовтий князь". Акцентовано на характері психічних станів та засобах вираження внутрішнього світу особистості; виділено й проаналізовано окремі психологічні мотиви, зокрема мотив знущання та вбивства. Охарактеризовано образи очільників владних структур із застосуванням при цьому психоаналітичного підходу; особливу увагу присвячено з'ясуванню причин виникнення неврозів, невротичних конфліктів, душевних зривів.


ББК 83.3(4Укр)-8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'