Електронний каталог

          Оляндер, Л. К.
    Роман М. Слабошпицького "Що записано в книгу життя": Михайло Коцюбинський та інші голоси письменників [Текст] / Л. К. Оляндер
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 141–145. – Бібліогр. в кінці ст.

   Новаторство роману М. Слабошпицького "Що записано в книгу життя: Михайло Коцюбинський та інші" розглядається в межах проблеми "Письменник в умовах заблокованої культури". Охарактеризовано специфічну структуру багатоголосного тексту як спосіб створення образу М. Коцюбинського. Через поетику простежено діалогічні відносини між тими, хто розповідає про великого українського письменника, а також між ними і М. Коцюбинський, котрий міркував про існування розриву між автофікційністю і власною реальною постаттю. Проаналізовано зміни у традиційній структурі мемуарного жанру, смислотворчу роль композиції в організації художнього цілого. Зосереджено увагу на стимуляції реципієнтів до нових інтенцій.


ББК 83.3(4Укр)5-8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'