Електронний каталог

          Онікієнко, І. М.
    "Самособоюнаповнення" як інтелектуальна модель спротиву тоталітаризму [Текст] / І. М. Онікієнко
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 146–150. – Бібліогр. в кінці ст.

   Розглядається "самособоюнаповнення" В. Стуса як інтелектуальна модельспротиву тоталітаризму та художнє вираження цієї філософії буття в символі духовної дороги поетичної збірки "Час творчості". Універсальний символізм збірки осмислюється як реалізація концептуальних ідей епох Бароко, Модернізму та Постмодернізму, що у значній мірі пояснює етимологію та феномен наступних Стусових "Палімпсестів". "Самособоюнаповнення" В. Стуса розкривається в контексті філософської практики духовного пересотворення Г. Сковороди, коли створений вільний внутрішній мікрокосм душі відкриває простір в безмежжя макрокосму.


ББК 83.3(4Укр)-8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'