Електронний каталог

          Пастух, Т. В.
    Модерене експериментаторство Василя Голобородька в умовах заблокованої культури [Текст] / Т. В. Пастух
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 158–165. – Бібліогр. в кінці ст.

   Досліджується модерне експериментаторство у віршах Василя Голобородька, яке здійснювалося в умовах заблокованої культури. В такому експериментаторстві важливим є наголос на творенні прекрасних естетичних форм, прагнення моделюватирізноманітні образні конструкції, інколи досить складні, а також увага до лексико-синтаксичних властивостей поетичногослова. Важливим підсумком дослідження є те, що Голобородько в край несприятливих умовах радянської дійсності зумів здійснити цікаві та естетично значущі поетичні експерименти.


ББК 83.3(4Укр)-8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'