Електронний каталог

          Піскунова, О. Б.
    Парадокс містичного шляху до свободи в "Арабесках" Миколи Хвильового [Текст] / О. Б. Піскунова
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 165–169. – Бібліогр. в кінці ст.

   Присвячена аналізу новели М. Хвильового "Арабески" у площині містичних переживань творчої особистості, одержимої волею до позачуттєвого сприйняття світу, в умовах тоталітарного режиму. Розкриває зміст твору в контексті містичного досвіду.


ББК 83.3(4Укр)-8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'