Електронний каталог

          Працьовитий, В.
    Утвердження морально-етичних ідеалів українців у драмі "Наталка Полтавка" Івана Котляревського [Текст] / Володимир Працьовитий
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 169–177. – Бібліогр. в кінці ст.

   Автор простежив, як у драмі "Наталка Полтавка", Іван Котляревський у дусі просвітительства зреалізував творчу енергію української нації, окреслив морально-етичні орієнтири та естетичні уподобання українців.


ББК 83.3(4Укр)5-8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'