Електронний каталог

          Процюк, Л. Б.
    Драматургія Людмили старицької-Черняховської як інтелектуальний спротив поневоленню нації [Текст] / Л. Б. Процюк
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 177–180. – Бібліогр. в кінці ст.

   На прикладі кількох драматичних творів ("Гетьман Дорошенко", "Іван Мазепа", "Останній сніп") Людмили Старицької-Черняхівської доведено і проаналізовано органічну інкорпорованість авторки у процеси національного відродження України періоду зламу віків та опору тоталатарній системі в радянський час. Засобами художнього слова письменниця репрезентує актуальну українську проблематику та формує національний ідеал героя. П'єси авторки стали свідченням інтелектуально-культурного спротиву доби.


ББК 83.3(4Укр)-8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 8

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'