Електронний каталог

          Радзієвський, В. А.
    Критика псевдонаціональної естетики у статті Леоніда Мосендза "Микола Хвильовий: легенда і дійсність" [Текст] / В. А. Радзієвський
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 181–185. – Бібліогр. в кінці ст.

   Проаналізовано критичний матеріал статті Л. мосендза "Микола Хвильовий: легенда та дійсність" щодо естетичної сутності творчості М. Хвильового, зокрема в романі "Вальдшнепи". Досліджуються позатекстові фактори критики, мотивація добору персонажів твору, ідеологічна складова та мова роману.


ББК 83.3(4Укр)-8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'