Електронний каталог

          Слапчук, В. Д.
    Проблема вибору письменницької ідеології (на матеріалі листування Вал. Шевчука та В. Дрозда) [Текст] / В. Д. Слапчук
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 192–199. – Бібліогр. в кінці ст.

   На матеріалі листування В. Шевчука та В. Дрозда, що велося молодими письменниками у пору їхньої служби в радянській армії і яке виражає особливості творчого становлення обох митців,проводиться дослідження спільності та відмінності індивідуальних сукупностей ідей, властивих для цих письменників із метою виявлення найбільш типових рис і тенденцій для епохи шістдесятництва, що пов'язані і з проблемою цілісності/роздвоєння і невід'ємним від неї питанням вибору та вироблення письменницької ідеології, анатагоністичної або ж суголосної ідеології імперської держави.


ББК 83.3(4Укр)-8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'