Електронний каталог

          Стороженко, Л. Г.
    Жанрова специфіка епосу Бориса Тенети [Текст] / Л. Г. Стороженко
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 199–203. – Бібліогр. в кінці ст.

   Присвячена розгляду жанрових особливостей епічного доробку Бориса Тенети. Робота спрямована на дослідження малої, середньої та великої прози письменника. Акцентується увага на провідних тенденціях сучасної автору літературної епохи, її світоглядних позиціях та естетичних ідеалах, проблемі національної самоідентифікації в умовах тоталітарної системи.


ББК 83.3(4Укр)-8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'