Електронний каталог

          Томченко, М. А.
    Художній статус автора в творчості Ніли Зборовської [Текст] / М. А. Томченко
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 203–208. – Бібліогр. в кінці ст.

   Розглянуто художнє вираження образу автора в романі "Печалі та радощі літературознавки" та антиромані "Українська Реконкіста", які презентують два типи авторського художнього втілення. Перший твір представлено у формі гри, коли автор грається із читачем, містифікуючись, ховаючись за певну маску. Анти-роман "Українська Реконкіста" постає як індивідуальна історія. Авторка намагається реалізуватись як критик, міфотворець, творець нового напряму сучасної літератури альтернативного міфологізму.


ББК 83.3(4Укр)-8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'