Електронний каталог

          Ткачук, М.
    Художній наратив новел Ольги Кобилянської [Текст] / Микола Ткачук
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 209–217. – Бібліогр. в кінці ст.

   Досліджується художній дискурс новел Ольги Кобилянської, продемонструвала майстерність у зображенні драматизму життя і долі людини. Її новели сповнені проникливого аналізу людських стосунків і характерів, конфліктів і перипетій, вчинків і розв'язків. У новелах переважає гомодієгетичний наратор, який оповідає або про світ своїх почуттів, або є свідком подій і вчинків героїв.


ББК 83.3(4Укр)6-8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 3

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'