Електронний каталог

          Швець, Н.
    Поема "Сон" Олекси Гай-Головка: особливості інвективної стратегії [Текст] / Наталя Швець
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 222–226. – Бібліогр. в кінці ст.

   Репрезентує ідіостиль О. Гай-Головка крізь призму вивчення особливостей інвективної стратегії на прикладі його поеми "Сон". Центральним персонажем твору виступає Тарас Шевченко . Гай-Головко в сні зустрічається з Кобзарем у Канаді. Кобзар розповідає йому що "Сам Бог наказав мені встати із домовини і йти з ворогами на прю...". Авторське версіювання політичного дискурсу сприяє досягненню глобальної рецептивної і комунікативної мети – художнім методом сприяти підриву авторитету супротивника в боротьбі за незалежність. Такий прийом є інвективним, за задумом автора, він є ефективний, але не єдиний спосіб реалізації агресивних комунікативних стратегій.


ББК 83.3(4Укр)-8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'