Електронний каталог

          Хомеча, Н. А.
    Постколоніальний суб'єкт у поезії Юрія Андруховича [Текст] / Н. А. Хомеча
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 231–236. – Бібліогр. в кінці ст.

   Розглянуто поему "Індія" зі збірки "Екзотичні птахи і рослини" (1997) та есе "Carpatologia cosmophilica" з погляду постколоніального прочитання. Авторський міф репрезентує мотив мандрів ліричного героя на схід та його героїчну смерть, що символізує визволення персонажа від стереотипів колоніальної свідомості та прощання письменника з епатажним поетичним періодом "Бу-Ба-Бу". Описується композиція, тематика і образна система поеми "Індія", специфіка змалювання ідентичності та постколоніальних структур, що виявляють свідомість ліричного героя.


ББК 83.3(4Укр)-8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'