Електронний каталог

          Хомишин, О. М.
    Повістевий цикл Федора Дудка "В заграві": наративна організація тексту як портрет епохи [Текст] / О. М. Хомишин
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 236–242. – Бібліогр. в кінці ст.

   Присвячена аналізові специфіки організації комунікативного простору циклу повістей Ф. Дудка "В заграві" як однієї з важливих складових дослідження системогенези художнього мислення письменника. Доведено, що в наративній стратегії циклу домінуючим є поліфонічний принцип організації, що виявляється і в прийомі монтажу та дискретності зображуваного. Переключення "кутів зору", поліголосся, амплітуда пафосу, синтагматична організація тексту, принцип монтажу та внутрішнього кадрування дають відчуття масштабності подій, спрацьовують на відтворення багатоликого портрета епохи.


ББК 83.3(4Укр)

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'