Електронний каталог

          Хороб, М. Б.
    "Емальована миска" В. Домонтовича як художнє вираження закритого простору української інтелігенції кінця 20-х років ХХ століття [Текст] / М. Б. Хороб
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 242–247. – Бібліогр. в кінці ст.

   Проаналізовано одне з найменш досліджених оповідань В. Домонтовича "Емальована миска" крізь призму його підтекстової структури. Доведено, що такий художній прийом письменника був органічною складовою його ідейно-естетичної свідомості в осмисленні трагізму української інтелігенції кінця 20–30-х рр. минулого століття.


ББК 83.3(4Укр)-8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'