Електронний каталог

          Хороб, С. С.
    Фантастика як утопія: творчість Олеся Бердника (на матеріалі повісті "Серце Всесвіту") [Текст] / С. С. Хороб
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 247–253. – Бібліогр. в кінці ст.

   Розкрито творчу особистість О. Бердника в умовах тоталітарних утисків. Розглянуто творчість письменника, зокрема повість "Серце Всесвіту" крізь призму утопії. Аналізується особливості цього жанроутворення.


ББК 83.3(4Укр)-8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'