Електронний каталог

          Черкашина, Т. Ю.
    Шляхи розвитку української мемуарної автобіографіки 1930–1970-х років [Текст] / Т. Ю. Черкашина
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 258–264. – Бібліогр. в кінці ст.

   Присвячено розглядові еволюційного шляху української радянської мемуарно-автобіографічної прози середини ХХ століття, основні етапи якої визначили мемуарно-автобіографічні твори Степана Васильченка, Ю. Смолича, О. Довженка, В. Сосюри, В. Минка, Петра Панча, З. Тулуб, Н. Суровцової, Б. Антоненка-Давидовича та інші. Серед характерних рис мемуарної автобіографіки даного періоду виокремлюються вписування життя автора в панівний ідеологічний канон, виписування власного життєпису як типового для чвого часу, самоцензура при згадці небажаних або татуйованих тем, імен, явищ та інше.


ББК 83.3(4Укр)

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 6

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'