Електронний каталог

          Янусь, Н. В.
    Патріотичні мотиви в поезії Олександра Неприцького-Грановського в контексті діалогу культур [Текст] / Н. В. Янусь, С. С. Канівець
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 268–272. – Бібліогр. в кінці ст.

   Присвячено дослідженню патріотичних мотивів у поезії О. Неприцького-Грановського, які формувалися під впливом двох культур – української та американської. У літературному доробку поета ці впливи перетиналися та взаємозбагачувалися. Творчість та життя поета пронизані патріотичними почуттями, любов'ю та тугою за Україною.


ББК 83.3(4Укр)-8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'