Електронний каталог

          Барабанова, О. А.
    Вияв релігійної екзистенції в умовах літератури соціалістичного реалізму [Текст] / О. А. Барабанова
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 272–276. – Бібліогр. в кінці ст.

   Робиться спроба простежити наявність релігійно-екзистенційного дискурсу у творах радянського поета Михайла Ореста (Зерова). Автор акцентує увагу на необхідності дослідження еволюції екзистенційної ідеї у письменників в умовах заблокованого простору. Наголошує на тому, що інтенція творчої особистості виступає тим духовним індикатором, який дозволяє нам прослідкувати екзистенційні прориви свідомості крізь призму творчого доробку митця.


ББК 83.3(4Укр)-8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'