Електронний каталог

          Бедрик, В. П.
    Соціальна заангажованість візуальної поезії [Текст] / В. П. Бедрик
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 276–282. – Бібліогр. в кінці ст.

   Візуальна поезія є синтетичним літературним явищем, у якому поєднуються власне літературні та позалітературні елементи у симультанну текстову структуру. Позалітературний компонент візуальної поезії у семіотичній перспективі набуває текстових ознак і сприяє побільшеному зв'язку з іншими мистецтвами, наукою, філософією, різними контекстами людської діяльності. Тому увагу у статті зосереджено насамперед на позалітературних зв'язках тексту, органічному включенні відповідних текстів у соціальні дискурси епохи. Соціальна заангажованість візуальної поезії простежується в діахронічному вимірі літературного процесу, на кожному з етапів якого встановлено особливості її зв'язку та взаємозалежності з різними дискурсами.


ББК 83.3(4Укр)-4Б

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'