Електронний каталог

          Випасняк, Г. О.
    Агіографічний дискурс репрезентації митця заблокованої культури [Текст] / Г. О. Випасняк
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 282–287. – Бібліогр. в кінці ст.

   Присвячено аналізу специфіки репрезентації митця заблокованої культури. Визначено, що ключовою рисою є віктимність. У контексті заблокованої культури це зумовлює агіографізацію біографії письменника. Наділення життєвого шляху митця елементами житійності є одним зі способів творення національного міфу, відтак – національного виживання в умовах заблокованості культури.


ББК 83.3(4Укр)

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'