Електронний каталог

          Голодюк, І. Р.
    Наративні модальності як основні детермінанти дій героя зрілого українського модернізму [Текст] / І. Р. Голодюк
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 287–292. – Бібліогр. в кінці ст.

   Проаналізовано особливості нового типу героя в літературі зрілого українського модернізму (20–30-і роки ХХ століття). Доведено, що визначальними формуючими чинниками подій у художньому світі є наративні модальності, які накладають свої обмеження і на вчинки героя. Серед чотирьох типів модальностей – алетичних, деонтичних, аксіологічних, епістемних – ключова роль належить останнім, адже саме їх редистрибуція утворює основний конфлікт твору – протистояння між традиційним та тоталітарним соціальним кодексом.


ББК 83.3(4Укр)-022

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'