Електронний каталог

          Демченко, С. А.
    Особливості функціонування літературної цензури в Україні від давнини до 90-х років ХХ століття [Текст] / С. А. Демченко
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 293–297. – Бібліогр. в кінці ст.

   Представлено авторське узагальнення розкиданих даних у різних джерелах, які мають філологічний характер про літературу цензури і методів управління книговидання з найдавніших часів до 90-х років ХХ ст. Дослідник показав деякі аспекти впливу християнських, царсько-російських, радянських цензорів КДБ, як на друк (або поширення рукописів), так і на шляхи приборкання інакомислячих. Видання призначене для широкої аудиторії прихильників українського слова.


ББК 83.3(4Укр)

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'