Електронний каталог

          Жаркова, Р. Є.
    Жіноче письмо: інтелектуально-чуттєвий бунт проти уніфікації літературної творчості (теоретичний аспект) [Текст] / Р. Є. Жаркова
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 297–301. – Бібліогр. в кінці ст.

   Присвячена аналізові особливостей жіночого письма. Розглянуто проблему жіночого письма, як бунту, що характеризується намаганням подолати чоловічу уніфікацію літературної творчості, протидіяти заблокованості культурно-мистецького простору. Через метафору "клітки" проаналізовано жіноче письмо як пробудження самосвідомості, опір стереотипам, намір саморепрезентуватися, заново відроджуючи своє "я" в акті письма.


ББК 83.3(4Укр)

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'