Електронний каталог

          Журавська, О. В.
    Хронотоп "химерного роману" як спосіб конструювання нової реальності й екзистенційного відходу від тоталітарної дійсності [Текст] / О. В. Журавська
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 301–305. – Бібліогр. в кінці ст.

   Аналізується художній час і простір "химерного роману" (на матеріалі романів О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу" та Є. Гуцала "Позичений чоловік"). Констатується специфічна структура хронотопу, утворювана взаємодією локалізованого простору й особистісно-історичного часу, визначається його особлива роль у творенні ідеалізованої реальності хдожнього світу. Хронотоп характеризується не тільки як текстоутворювальний чинник, а й як філософський та морально-етичний чинник створення підтексту химерного роману.


ББК 83.3(4Укр)-8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.



Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0





Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'