Електронний каталог

          Іванишин, П. В.
    Літератор в умовах перехідного періоду: між заблокованістю і невизначеністю [Текст] / П. В. Іванишин
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 305–310. – Бібліогр. в кінці ст.

   Автор пропонує аналіз основних факторів формування літературознавчого дискурсу у постколоніальному періоді. При цьому поділяє їх на зовнішньонаукові та внутрішньонаукові. У статті осмислюються також об'єктивні причини появи конструктивних та суперечливих типів інтерпретаційного мислення.


ББК 83.3(4Укр)

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'