Електронний каталог

          Кирильчук, О. М.
    Літературне картографування простору: колоніальні та антиколоніальні проекти [Текст] / О. М. Кирильчук
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 311–316. – Бібліогр. в кінці ст.

   ДОсліджуються проблеми конструювання в українській та російській історичній прозі другої половини ХІХ віку символізованої географії власної етнічної присутності. Автор наголошує, що репрезентація просторової семантики в українській белетристиці виявляється у формі синтезування частково адсорбованих колоніальних моделей та латентних контрдискурсивних практик. Загалом територіалізація минулого в літературі 1880–90-х років відбиває стратегії окреслення національної ідентичності в культурі України, Росії та Польщі.


ББК 83.3(4Укр)+83.3(4Рос)

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'