Електронний каталог

          Куценко, М. М.
    Інтелектуальна проза Миколи Хвильового: трансформація реальності / реконструкція реального [Текст] / М. М. Куценко
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 326–331. – Бібліогр. в кінці ст.

   Пропонується аналіз елітарної прози Миколи Хвильового як синтезу логічної та інтуїтивної діяльності, спрямованого на самопізнання. Відповідно, художнє перетворення реальності керується внутрішньою потребою пошуку істини і є виявом спротиву як ідеологічним настановам влади, так і засиллю раціонального в мистецтві. Спираючись на структурнийпсихоаналіз Жака Лакана, здійснюється спроба окреслити основні особливості творчого переосмислення дійсності Хвильовим. Його текстова реальність характеризується як ілюзорна конструкція, створювана уявною та символічною діяльністю автора з метою віднайдення свого Реального як досвіду гармонії внутрішнього світу.


ББК 83.3(4Укр)-8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство [Текст]. Вип. 39 / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 557 с. – ISBN 9-7425-09-6 : 40.00.Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'